dilluns, 28 de març del 2011

Dones de Pangea

L'Espai de Dones de Pangea és un espai democràtic que promou la igualtat d'accés de les dones a la informaciò, al coneixement i en particular a les TICs, potenciant les eines estratègiques necessàries. L'Espai de Dones és un espai col·lectiu obert a les diferents visions del tema de gènere on tenen cabuda totes les dones que lluiten a favor:
- dels drets humans
- la justícia social
- la igualtat de les dones
i en contra:
- de la violència de gènere
- la discriminació de la dona en tots els àmbits de la societat.

És un espai col·laboratiu de dones voluntàries que volen compartir informació, idees i projectes, és una xarxa telemàtica i humana per potenciar les xarxes de dones.
L'Espai de Dones de Pangea forma part de la xarxa de dones d'APC, APC WNSP i PARM APC, i de la seva subxarxa europea.
Per això des d'aquesta web podràs accedir a continguts generats per aquesta xarxa i distribuits a través de diverses webs.