dimarts, 12 de juliol del 2011

Al sac i ben lligat

Omnium Cultural proposa assolir la nostra independència fiscal
En els propers quatre anys Catalunya ha de poder fer un pas endavant en dos aspectes:
1. Ha de recaptar i administrar els seus impostos.
2. Ha d’exercir el poder que li correspon com a poble a l’hora de determinar la seva política econòmica;
es tracta de ser econòmicament responsables i de gestionar els recursos fent-ne un bon ús al servei de la ciutadania.
Avui la relació econòmica amb Espanya ens esgota. És impossible avançar econòmica i socialment amb un dèficit fiscal que, si el calculem per persona i any s’acosta als 3.000€.