dissabte, 19 de maig del 2012

Fiscalator

A partir d'ara, Rajoy sotmetrà a controls mensuals el compliment dels plans de les autonomies.