dimecres, 27 de juny del 2012

Mosques tot l'any

El Tribunal Suprem del Reino de España ha anul·lat diversos articles sobre l'ús del català inclosos en un decret sobre el segon cicle de l'educació infantil –de tres a sis anys– aprovat pel Govern de la Generalitat l'any 2008.
Entre els articles anul·lats hi ha el que estableix que "el català, com a llengua pròpia de Catalunya, s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa".
També declara nul un article que establia "dedicar una atenció a l'aprenentatge de la llengua catalana" entre l'alumnat estranger per tal d'aconseguir-ne la "ràpida integració".

Per als nacionalistes toreros, nosaltres som com mosques colloneres tot l'any, no només a l'estiu.