dimarts, 5 de juliol del 2011

Tíldame de impositiva...

Espanya podrà prohibir l'etiquetatge només en català si demà s'aprova una directiva europea

Via: ara.cat