divendres, 10 de febrer del 2012

L'antigor es treu un problema de sobre...

... condemnant-lo a 11 anys d'inhabilitació.