dimarts, 14 de febrer del 2012

Personatges: n'hi ha d'entranyables, n'hi ha de propers,... i n'hi ha de torracollons

L'agència rebaixa la qualificació del deute d'Espanya, Itàlia i Portugal.

Un cop més, un dia més,... el de l'agència, fent-se notar.
Que no l'afecta el fred siberià?
Que no es posa mai malalt?
Però aquest paio de l'agència, de qui cobra?