divendres, 18 de març del 2011

La llengua bretona surt de l'UCI

La llengua bretona, que es parla a la Bretanya francesa, està recuperant terreny.
Fa tot just tres dècades, estava pràcticament desapareguda, ofegada per l'Estat francès, i només se'n mantenia l'ús domèstic en alguns milers de famílies. Ara, hi ha unes 200.000 persones que parlen el bretó, un 13 % de la població.
Però hi ha alguns senyals que apunten a una recuperació. Fa trenta anys un grup de pares va crear una xarxa d'escoles en llengua bretona, i alguns nens i nenes que hi van estudiar ara en són professors o activistes. Les escoles tenen 13.000 alumnes.
A la ràdio pública, es fa una hora diària de programació en bretó. A la Wikipedia bretona, ja hi ha 34.000 articles. I ha nascut un correllengua, que corre pel territori reivindicant la supervivència del bretó.